Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/habiturn.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5483

Produkt

Produkt:

Lighter Days er udviklet for at kommuner og private leverandører kan løse kerneopgaven mere effektivt ved at støtte borgere med stærke træningsbarrierer godt i gang med effektiv træning.

Hvorfor Lighter Days minimerer træningsbarrierer

Lighter Days indeholder elementer, der allerede er evidens for styrker energi og humør og giver en mere tryg træning. Samtidig nudges og coaches borgeren til at gøre endnu mere ud af øvelserne.

I forventes derfor at kunne hjælpe flere, der i dag IKKE træner effektivt, godt i gang.

 

Kerneopgaver, hvor borgere med træningsbarrierer kan få gavn af Lighter Days:

  1. Genoptræningsplan til almen genoptræning efter indlæggelse (sundhedsloven)
  2. Genoptræningsplan pga. nedsat fysisk funktionsevne og/eller færdigheder (serviceloven)
  3. Langtidssygemeldte borgere med fysiske og psykiske sygdomme (sygedagpengeområdet)

 

Forventede mereffekter:

  1. Flere borgere magter at gå i gang med træning – også borgere med stærke barrierer
  2. Borgerne kommer hurtigere i gang med træning – alt andet lige
  3. Hjemmetræningen bliver – alt andet lige – mere effektiv

 

Træningskabinen/skabet er diskret udformet og foldbart, så det kun optager meget begrænset plads i borgerens hjem, på rehabiliteringscenteret, eller hvor det nu måtte være placeret.

Lighter Days kan blive brugt sammen med stort set alle træningssystemer den fagansvarlige fysioterapeut måtte vurdere som relevant, inklusiv virtuel rehabilitering. Træningskabinen kan også bruges som ”stand alone” produkt, da der medfølger træningsvideoer rettet mod de mest hyppige træningsbehov.

Transport, installation og introduktion til både personale og slutbrugere er tænkt ind i designet, da skabet skal kunne fungere som et attraktivt, midlertidigt hjælpemiddel, der eksempelvis står 2-4 uger hvert sted, svarende til et intensivt ”trænings kick off” for borgere med stærke træningsbarrierer.