Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/habiturn.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5483

Historien

HabiTurn er baseret på frustrationer, der opstod hos grundlæggeren Trine Wulff for længe siden:

  • Hvorfor benyttes effektive behandlings- og træningstiltag sjældent af de borgere, der har størst gavn af dem?
  • Hvad skal der til for at engagere borgere med stærke træningsbarrierer i at udføre effektiv genoptræning/rehabilitering?

Frustrationerne betød at hun sagde et fantastisk job op som R&D direktør i en medikovirksomhed, for at starte virksomheden Think Twice Advice. Missionen var at bidrage til løsninger på ovenstående spørgsmål, hvilket fremgår af den originale mission vist herunder:

Det første koncept, der blev udviklet var en coachingmodel (Bedre Balance Coaching), der blev testet i en randomiseret, kontrolleret afprøvning, hvor testpersonerne var 65+ årige borgere, der havde været ude for faldulykker. For at udvikle modellen og kunne agere som en sundhedscoach, tog Trine en omfattende coachinguddannelse. Hun kombinerede redskaber fra coaching/positiv psykologi med redskaber fra sundhedspsykologi og adresserede specifikke behov blandt ældre borgere med stærke træningsbarrierer. Testpersonerne blev gennemsnitligt coachet i seks timer over en periode på maksimalt seks måneder, hvor den primære kommunikationsform var telefonsamtaler. Effekten var signifikante forbedringer af bl.a. fysisk funktionsevne og forbrug af hjemmepleje sammenlignet med kontrolgruppen. En kvalitativ analyse af de 356 samtaler afslørede centrale barrierer og hovedårsager ift. at gennemføre effektiv træning efter faldulykker. Studiet blev udført i samarbejde med Bispebjerg hospital og Københavns kommune, og hoveddelen af studiet blev finansieret af Sundhedsministeriet.

På baggrund af Bedre Balance Coaching projektet, blev Trine, af Københavns kommune, tilbudt at undervise diverse faggrupper i kommunikation inden opstart af satsningen ”hverdagsrehabilitering”. Samtalemodellen Trine udviklede blev døbt Inviterende samtaleteknik. Baseret på meget positive testresultater blev modellen lanceret som et alment træningskursus for sundhedsprofessionelle. Inviterende samtaleteknik er efterfølgende blevet valideret i henholdsvis København og Stavanger kommuner med meget positive resultater. Trine har siden undervist hundredvis af sundhedsprofessionelle i nordiske lande i, hvordan man motiverer borgere med stærke træningsbarrierer i tilbud fra sundheds- og socialforvaltningerne.

Sideløbende træner Trine ansatte i flere medikovirksomheder i, hvordan man skaber brugerbehovsdreven innovation (kurset ZOOM, udviklet af Trine).

For at adskille udviklingen af Lighter Days og andre teknologiske koncepter fra Trines konsulent- og undervisningsvirksomhed, blev HabiTurn IVS skabt i 2015.

HabiTurn’s mission er at skabe og lancere produkter, der gør EFFEKTIV træning/rehabilitering mere realistisk, særligt for borgere med stærke træningsbarrierer.

I dag er borgere med stærke træningsbarrierer sjældent motiverede til at udøve effektiv træning usuperviseret. Det kan starte en negativ spiral, der gør det endnu sværere at komme i gang, som tiden går.

En central markedstrend er at tilbyde aktiv rehabilitering på både sundheds- og socialområdet. Virtuel rehabilitering ved hjemmetræning er en del af denne trend, men kun for selvmotiverede patienter.