Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/habiturn.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5483

Effekt

Brugertest 1

En funktionel prototype af Lighter Days er blevet testet i en brugertest i 6 hjem hos borgere med diverse træningsbarrierer. Hver testperson har testet Lighter Days 6-7 gange.

Brugerne oplevede følgende fordele ved at træne foran Lighter Days:

  • En mere positiv følelse under træning
  • Mere energi under træning
  • Strækøvelser/at kunne udføre flere øvelser end forventet
  • At føle sig mere sikker under træning
  • At føle sig ”smart/tjekket” ved at bruge en højteknologisk træningskabine
  • Det opleves som positivt, at sikker træning kan blive udøvet i hjemmet
  • Det er fint at træningskabinen også fungerer sammen med ynglings træningsprogrammer på YouTube pga. app’en

 

3 praktiske case-forløb fra testen (anonymiserede):

Brugertest 2:

Brugertest 2 er nu i gang med en revideret protokol. Ved valideringen undersøger vi hvordan brug af træningskabinen påvirker testpersonernes energi, velbefindende, tryghed under træning, omfang af træning og aktivitetsniveau.

 

Kommende tests i samarbejde med kommuner:

Vi er ved at tilrettelægge testforløb med kommuner, der gerne vil bidrage til yderligere erfaringsopsamling og tilpasning af produktet, med fokus på at skabe mere attraktive og effektive træningsforløb rettet mod udvalgte målgrupper med stærke træningsbarrierer. I disse testforløb vil der indgå sundhedsøkonomiske analyser.

Kommuner der gerne vil høre nærmere om mulighederne er meget velkomne til at kontakte os!